Startups: Πως η έλλειψη χρηματοδότησης οδηγεί στην αποτυχία

Η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για μία startup καθώς, η εταιρεία όπως είναι λογικό θα πρέπει να εξελιχθεί με πολύ μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο. Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτή η ανάγκη μίας startups να καταφέρει να κερδίσει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Πως όμως;

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε αναλυτικότερα τη διαδικασία χρηματοδότησης, τις επιπτώσεις που έχει η έλλειψη της ενώ θα αναφερθούμε και στις παρακάτω θεματικές:

Πως βγάζουν χρήματα οι ιδρυτές startup επιχειρήσεων;

Οι ιδρυτές startup επιχειρήσεων μπορούν να παράγουν εισόδημα και να δημιουργήσουν πλούτο μέσω διαφόρων τρόπων, μερικοί από τους οποίους περιλαμβάνουν:

Μισθός: Οι ιδρυτές, ως ηγέτες της εταιρείας, συχνά λαμβάνουν μισθό για την καθημερινή τους εργασία και τη συνεισφορά τους. Ωστόσο, στα αρχικά στάδια, οι μισθοί μπορεί να είναι μέτριοι ή ακόμη και ανύπαρκτοι για να διατηρηθεί η ταμειακή ροή για την επιχείρηση.

Μετοχικό κεφάλαιο: Οι ιδρυτές συνήθως κατέχουν σημαντικό μερίδιο ιδιοκτησίας στις νεοσύστατες επιχειρήσεις τους. Καθώς η αξία της εταιρείας αυξάνεται, το μερίδιο των ιδρυτών στο μετοχικό κεφάλαιο αναβαθμίζεται επίσης, οδηγώντας ενδεχομένως σε σημαντικά οικονομικά κέρδη.

Στρατηγικές εξόδου: Μια επιτυχημένη έξοδος, όπως μια εξαγορά ή μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO), μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητο κέρδος για τους ιδρυτές. Σε μια εξαγορά, οι ιδρυτές μπορούν να λάβουν μετρητά ή μετοχές από την εξαγοράζουσα εταιρεία, ενώ μια ΑΜΚ τους επιτρέπει να πουλήσουν τις μετοχές τους στη δημόσια αγορά.

Μερίσματα: Εάν η startup γίνει κερδοφόρα και αποφασίσει να διανείμει μερίσματα στους μετόχους, οι ιδρυτές μπορούν να κερδίσουν εισόδημα από τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αδειοδότηση ή δικαιώματα: Εάν η startup αναπτύξει μια μοναδική τεχνολογία ή προϊόν, οι ιδρυτές μπορούν να αποκτήσουν έσοδα μέσω συμφωνιών αδειοδότησης ή δικαιωμάτων από άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν την πνευματική τους ιδιοκτησία.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομιλίες: Ως εμπειρογνώμονες του κλάδου ή ηγέτες της σκέψης, οι ιδρυτές νεοσύστατων επιχειρήσεων μπορούν να κερδίσουν πρόσθετο εισόδημα από συμβουλευτικές υπηρεσίες, ομιλίες ή τη συγγραφή βιβλίων και άρθρων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δρόμος προς την οικονομική επιτυχία για τους ιδρυτές startup επιχειρήσεων μπορεί να είναι μακρύς και αβέβαιος, με πολλές προκλήσεις στην πορεία. Ωστόσο, χτίζοντας μια βιώσιμη επιχείρηση με ισχυρά θεμέλια, οι ιδρυτές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν πλούτο και να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους.

startup
per-loov/unsplash

Πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση για μία startup επιχείρηση;

Η χρηματοδότηση μιας startup επιχείρησης είναι η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων για την έναρξη, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη μιας νέας επιχείρησης.

Περιλαμβάνει την απόκτηση οικονομικών πόρων από διάφορες πηγές, η οποία συνήθως πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια. Ακολουθεί μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η χρηματοδότηση νεοσύστατης επιχείρησης:

#1 Bootstrapping

Στην αρχική φάση, οι επιχειρηματίες συχνά χρηματοδοτούν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τους χρησιμοποιώντας τις προσωπικές τους αποταμιεύσεις, πιστωτικές κάρτες ή δάνεια από φίλους και συγγενείς. Αυτή η προσέγγιση αυτοχρηματοδότησης είναι γνωστή ως bootstrapping και βοηθά τους ιδρυτές να διατηρήσουν τον έλεγχο της επιχείρησής τους, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν δέσμευση στους δυνητικούς επενδυτές.

#2 Seed Funding

Καθώς η startup επιχείρηση αναπτύσσει το προϊόν ή την υπηρεσία της και καθιερώνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο, μπορεί να αναζητήσει χρηματοδότηση σποράς.

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την άντληση κεφαλαίων από επενδυτές-αγγέλους, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων πρώιμου σταδίου ή επιταχυντές και θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων.

Το seed χρηματοδότηση παρέχει οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη του προϊόντος, την έρευνα αγοράς και τις αρχικές προσπάθειες μάρκετινγκ.

#3 Series A

Μόλις η νεοσύστατη επιχείρηση επιτύχει κάποια έλξη, όπως μια αυξανόμενη βάση χρηστών ή ένα βιώσιμο προϊόν, μπορεί να επιδιώξει χρηματοδότηση Σειράς Α. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συνήθως την άντληση ενός πιο σημαντικού ποσού κεφαλαίου από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων για την κλιμάκωση της επιχείρησης, την επέκταση της ομάδας και την ενίσχυση των προσπαθειών μάρκετινγκ και πωλήσεων.

#4 Series B,C,D

Καθώς η νεοσύστατη επιχείρηση συνεχίζει να αναπτύσσεται και απαιτεί πρόσθετα κεφάλαια για να επεκταθεί σε νέες αγορές, να αναπτύξει νέα προϊόντα ή να προβεί σε εξαγορές, μπορεί να περάσει από πολλαπλούς γύρους χρηματοδότησης (Σειρά Β, Γ, Δ κ.λπ.). Αυτοί οι γύροι χρηματοδότησης περιλαμβάνουν συνήθως μεγαλύτερες επενδύσεις από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ή εταιρικούς επενδυτές.

#5 Αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ή έξοδος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια νεοσύστατη επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να εισέλθει στο χρηματιστήριο με τη διενέργεια αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε χρηματιστήριο, επιτρέποντας στο ευρύ κοινό να αγοράζει και να εμπορεύεται μετοχές. Μια ΑΜΚ μπορεί να παράσχει στη νεοσύστατη επιχείρηση σημαντικά κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξή της, ενώ παράλληλα δίνει στους πρώτους επενδυτές και τους ιδρυτές την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο.

startup
absolutvision/unsplash

Εναλλακτικά, μια startup επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μια στρατηγική εξόδου, όπως η εξαγορά από μια μεγαλύτερη εταιρεία ή η συγχώνευση.

Σε αυτό το σενάριο, η εξαγοράζουσα εταιρεία αγοράζει συνήθως τις μετοχές ή τα περιουσιακά στοιχεία της νεοσύστατης επιχείρησης, παρέχοντας οικονομική απόδοση στους ιδρυτές και τους επενδυτές. Αυτή η έξοδος μπορεί επίσης να ανοίξει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τη νεοσύστατη επιχείρηση ως μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν ακολουθούν όλες οι startup επιχειρήσεις την ακριβή πορεία χρηματοδότησης που περιγράφεται παραπάνω, και τα συγκεκριμένα στάδια και οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο, τις συνθήκες της αγοράς και τις επιμέρους επιχειρηματικές ανάγκες.

Ωστόσο, η κατανόηση της γενικής διαδικασίας χρηματοδότησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις οικονομικές πτυχές των εγχειρημάτων τους.

Πως η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσει μία startup επιχείρηση;

Η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία μιας startup επιχείρησης για διάφορους λόγους, καθώς επηρεάζει άμεσα την ικανότητα της εταιρείας να εκτελέσει το επιχειρηματικό της σχέδιο και να επιτύχει τους στόχους της. Ορισμένοι από τους κύριους τρόπους με τους οποίους η ανεπαρκής χρηματοδότηση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία περιλαμβάνουν:

#1 Περιορισμένη ανάπτυξη προϊόντων

Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας συχνά απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους για έρευνα, σχεδιασμό, δημιουργία πρωτοτύπων και δοκιμές. Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, μια νεοσύστατη επιχείρηση μπορεί να δυσκολευτεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της αγοράς, οδηγώντας τελικά σε αποτυχία.

#2 Αδυναμία scaling

Η ανάπτυξη συχνά απαιτεί κεφάλαια για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, την επέκταση των λειτουργιών και την επένδυση σε προσπάθειες μάρκετινγκ και πωλήσεων. Εάν μια νεοσύστατη επιχείρηση δεν διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να κάνει scale αποτελεσματικά και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της πελατειακής της βάσης, χάνοντας έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της.

#3 Μειωμένο μάρκετινγκ και διαφήμιση

Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση είναι ζωτικής σημασίας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις για την οικοδόμηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, την προσέλκυση πελατών και τη δημιουργία εσόδων. Η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκείς προσπάθειες μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα χαμηλή προβολή και αργή απόκτηση πελατών.

#4 Προβλήματα cashflow

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα cashflow, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια, όταν έχουν περιορισμένες ροές εσόδων. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση μπορεί να επιδεινώσει αυτά τα ζητήματα, καθιστώντας δ

startup
shridhar gupta/unsplash

ύσκολη την κάλυψη των καθημερινών εξόδων της νεοσύστατης επιχείρησης, όπως η μισθοδοσία, το ενοίκιο και το κόστος των προμηθευτών.

#5 Απώλεια ταλέντων

Η προσέλκυση και η διατήρηση κορυφαίων ταλέντων είναι απαραίτητη για την επιτυχία κάθε νεοφυούς επιχείρησης. Ωστόσο, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, μια εταιρεία μπορεί να δυσκολευτεί να προσφέρει ανταγωνιστικούς μισθούς, παροχές και ευκαιρίες ανάπτυξης, οδηγώντας σε υψηλή εναλλαγή εργαζομένων και δυσκολία προσέλκυσης εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Γιατί αποτυγχάνουν οι startups;

Η κατανόηση των λόγων αποτυχίας των νεοσύστατων επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τους επιχειρηματίες που επιδιώκουν να περιηγηθούν με επιτυχία στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο. Αν και αναφέραμε κυρίως τον λόγο της χρηματοδότησης προηγουμένως, ας δούμε συνοπτικά και μερικούς άλλους λόγους.

Οι συνήθεις λόγοι αποτυχίας περιλαμβάνουν ανεπαρκή έρευνα αγοράς, κακή προσαρμογή προϊόντος-αγοράς, έλλειψη χρηματοδότησης (όπως αναφέραμε) και αναποτελεσματική διαχείριση. Εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις από νωρίς, οι ιδρυτές νεοσύστατων επιχειρήσεων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας τους, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας για τους επιχειρηματίες να μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων και να προσαρμόζουν με συνέπεια τις στρατηγικές τους για να δημιουργήσουν μια ακμάζουσα και ανθεκτική επιχείρηση.

Πόσες startup επιχειρήσεις αποτυγχάνουν;

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι ένας σημαντικός αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων αποτυγχάνει μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, περίπου το 90% των νεοφυών επιχειρήσεων αποτυγχάνουν τελικά να επιτύχουν τους στόχους τους, με το εντυπωσιακό 20% να αποτυγχάνει μέσα στον πρώτο χρόνο και περίπου το 50% να υποκύπτει μέχρι τον πέμπτο χρόνο.

Αυτό το υψηλό ποσοστό αποτυχίας υπογραμμίζει τη σημασία του να είναι οι επιχειρηματίες καλά προετοιμασμένοι και προληπτικοί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Μαθαίνοντας από τις εμπειρίες άλλων και υιοθετώντας μια ευέλικτη προσέγγιση, οι ιδρυτές startup επιχειρήσεων μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους και να πλοηγηθούν στην επισφαλή πορεία προς τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σταθερότητα.

startup
tim gouw/unsplash

Εν κατακλείδι

Η χρηματοδότηση αποτελεί μία διαδικασία ύψιστης σημασίας για μία startup επιχείρηση. Εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα χρήματα, μία startup μπορεί να συνεχίσει τις λειτουργίες της και να αποφύγει το κλείσιμο. 

Εξάλλου όπως αναφέραμε ένας από τους βασικούς λόγους που αποτυγχάνει μία startup είναι η έλλειψη χρηματοδότησης.

Διαβάστε επίσης – LinkedIn: 10 tips για να βελτιώσετε το προφίλ σας

Ακολουθήστε μας στο Facebook, linkedin και Twitter

Απάντηση

More from author

Related posts

spot_img

Latest posts

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η Καριέρα, οι Τίτλοι και τα Κέρδη του Σπουδαίου Έλληνα Τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όνομα συνώνυμο της ελληνικής επιτυχίας στο τένις, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Αυγούστου 1998. Το τένις ήταν στο αίμα του, με...

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ένα αφιέρωμα στον Greek Freak, που σπάει κάθε ρεκόρ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γνωστός και ως "The Greek Freak", είναι μια πανύψηλη φιγούρα στον κόσμο του επαγγελματικού μπάσκετ, όχι μόνο για τον εντυπωσιακό αθλητισμό...

Blackstone και Digital Realty ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Blackstone, αμερικανική επενδυτική εταιρεία, συνεργάζεται με την εταιρεία κέντρων δεδομένων Digital Realty για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με σχέδια επένδυσης 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων...

Κάνε εγγραφή για να μαθαίνεις όλες τις εξελίξεις!

Κάνε εγγραφή και γίνε μέλος της μεγαλύτερης επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα!

%d