Τι είναι ο Οικονομικός Κύκλος και τι πρέπει να προσέξεις

Τι είναι ο οικονομικός κύκλος και τι πρέπει να προσέξεις; Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB) προκάλεσε αρκετές αναταραχές στον κόσμο των επιχειρήσεων γενικότερα και των startups ειδικότερα. Η ιστορία φαίνεται πως ανά τακτά διαστήματα επαναλαμβάνεται και το ίδιο κάνουν και οι επενδυτές οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν το κεφάλαιο τους.

Κατανοώντας καλύτερα ορισμένους οικονομικούς όρους, θα είσαι σε θέση να γνωρίζεις τα επόμενα βήματα αλλά και να ζυγίζεις με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις σου.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με το τι είναι ο οικονομικός κύκλος (economic cycle) και τι πρέπει να προσέξεις. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε τις εξής θεματικές:

Τι είναι ο οικονομικός κύκλος;

Ο οικονομικός κύκλος, γνωστός και ως επιχειρηματικός κύκλος, αναφέρεται στις φυσικές διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας με την πάροδο του χρόνου. Ο κύκλος χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενες περιόδους επέκτασης και συρρίκνωσης της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια μιας επέκτασης, η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνεται, η απασχόληση αυξάνεται, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξάνεται και οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στις δραστηριότητές τους. Αυτό συνήθως οδηγεί σε υψηλότερα εισοδήματα, υψηλότερη κατανάλωση και υψηλότερα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας συνολικά.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια μιας συρρίκνωσης, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνεται, η απασχόληση μειώνεται, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μειώνεται και οι επιχειρήσεις μειώνουν τις επενδύσεις τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα εισοδήματα, μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα.

Ο οικονομικός κύκλος περιγράφεται συχνά ως τεσσάρων φάσεων: επέκταση, κορύφωση, συρρίκνωση και ύφεση. Η διάρκεια και η ένταση κάθε φάσης μπορεί να ποικίλλει και τα αίτια των οικονομικών κύκλων μπορεί να είναι πολύπλοκα και πολύπλευρα. Παράγοντες όπως τα επιτόκια, οι κυβερνητικές πολιτικές και το διεθνές εμπόριο μπορούν να συμβάλουν στην άμπωτη και τη ροή του οικονομικού κύκλου.

Γιατί είναι σημαντικός ο οικονομικός κύκλος;

Γιατί είναι λοιπόν σημαντικός ο οικονομικός κύκλος; Ο οικονομικός κύκλος είναι σημαντικός επειδή παίζει μεγάλο ρόλο στον καθορισμό των εταιρικών κερδών, τα οποία είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές των μετοχών.

Εκεί όμως που τα πράγματα περιπλέκονται είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οικονομικός κύκλος επηρεάζει τους διάφορους τομείς. Οι τομείς της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ευαίσθητοι σε διαφορετικά στάδια του οικονομικού κύκλου.

Με απλά λόγια, ορισμένοι τομείς μπορεί να υπεραποδίδουν όταν η οικονομία αναπτύσσεται, ενώ άλλοι μπορεί να υπεραποδίδουν όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση.

Η διαφορετική απόδοση είναι κάτι που οι επενδυτές αναφέρουν ως εναλλαγή τομέων. Η εναλλαγή τομέων οφείλεται στο ότι οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν διαφορετικές μετοχές κατά τη διάρκεια των σταδίων του οικονομικού κύκλου της ανάπτυξης και της ύφεσης.

Ας δούμε ένα παράδειγμα για το πώς αποδίδουν συνήθως οι τομείς κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. Ας υποθέσουμε ότι η οικονομία βγαίνει από την ύφεση.

Ένας από τους πρώτους τομείς στους οποίους οι επενδυτές συνήθως μετακινούνται ή περιστρέφονται είναι οι χρηματοπιστωτικοί τομείς, στους οποίους περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες, οι χρηματιστές και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Γιατί; Προς το τέλος μιας ύφεσης, τα επιτόκια είναι ασυνήθιστα ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις Κατά συνέπεια, οι επενδυτές στρέφονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα όταν αναμένουν ανάκαμψη.

οικονομικός κύκλος
josh appel/unsplash

Τι γίνεται μετά την ανάκαμψη του οικονομικού κύκλου;

Μετά την ανάκαμψη του οικονομικού κύκλου, οι επενδυτές συνήθως στρέφονται στον τομέα της τεχνολογίας. Ο τομέας αυτός είναι ευαίσθητος στις αρχές του οικονομικού κύκλου, επειδή οι επιχειρήσεις επενδύουν σε νέα τεχνολογία για να επιτύχουν αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Καθώς η οικονομική ανάκαμψη αποκτά δυναμική, οι επενδυτές μετακινούνται συνήθως στον καταναλωτικό κυκλικό τομέα.

Αυτός περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως τα αυτοκίνητα, η στέγαση και το λιανικό εμπόριο, πράγματα που είναι διακριτικά ή μη απαραίτητα.

Οι καταναλωτές συνήθως αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση καθώς η οικονομική ανάκαμψη παίρνει σάρκα και οστά, και με την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση μπορεί να προκύψουν αυξημένες δαπάνες για διακριτική ευχέρεια.

Μετά τον καταναλωτικό κυκλικό τομέα οι επενδυτές γενικά στρέφονται στους τομείς των μεταφορών, των βιομηχανικών προϊόντων και των βασικών υλικών.

Αυτό θεωρείται συνήθως το μέσο του σταδίου ανάπτυξης, όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτού του είδους αυξάνουν την παραγωγή ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση.

Καθώς το στάδιο ανάπτυξης ωριμάζει, οι επενδυτές συνήθως εναλλάσσονται στον τομέα της ενέργειας. Σε αυτό το σημείο του κύκλου, ο τομέας της ενέργειας επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση για τη μεταφορά αγαθών κατά το προηγούμενο στάδιο του κύκλου.

Οικονομικός κύκλος – Από την ανάπτυξη στην ύφεση

Όταν η οικονομία μεταβαίνει από την ανάπτυξη στην ύφεση, οι επενδυτές μπορεί να γίνουν αμυντικοί και να αρχίσουν να στρέφονται στους τομείς που είναι λιγότερο ευαίσθητοι στον οικονομικό κύκλο.

Αυτοί οι τομείς αναφέρονται μερικές φορές ως αμυντικοί τομείς επειδή μπορούν να προσφέρουν σχετική προστασία κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης. Όταν εξετάζεις αμυντικούς τομείς, σκεφτείτε το ως εξής. Ποια είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που θα συνεχίζατε να αγοράζετε ακόμη και σε μια ύφεση;

Πιθανότατα, θα συνεχίζεις να ξοδεύεις για πράγματα όπως τρόφιμα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την υγεία σας, για να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Αυτά είναι τυπικά παραδείγματα αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από εταιρείες και αμυντικούς τομείς.

οικονομικός κύκλος
mathieu stern/unsplash

#1 Τομέας βασικών καταναλωτικών αγαθών

Ο πρώτος τομέας στον οποίο στρέφονται συνήθως οι επενδυτές κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης είναι τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει εταιρείες που παράγουν τρόφιμα, ποτά και είδη οικιακής χρήσης.

Οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται να τρώνε, να πίνουν και να καθαρίζουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, γι’ αυτό και οι επενδυτές στρέφονται στα βασικά καταναλωτικά αγαθά στα πρώτα στάδια μιας ύφεσης.

#2 Τομέας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Καθώς η ύφεση συνεχίζεται, οι επενδυτές συνήθως στρέφονται στη συνέχεια στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επειδή οι λογαριασμοί φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού πρέπει επίσης να πληρωθούν κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης.

Όταν η ύφεση επιδεινώνεται, οι επενδυτές μπορεί να μετακινηθούν στον τομέα της υγείας, επειδή οι άνθρωποι είναι προφανώς πρόθυμοι να πληρώσουν για την υγειονομική περίθαλψη, ανεξάρτητα από το τι κάνει η οικονομία.

#3 Τομέας Υπηρεσιών

Προς το τέλος της ύφεσης, οι επενδυτές γενικά στρέφονται στον τομέα των υπηρεσιών. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη διαχείριση αποβλήτων και την πρόσληψη προσωπικού. Μετά την εναλλαγή στον τομέα των υπηρεσιών, ο οικονομικός κύκλος αρχίζει συνήθως από την αρχή και οι επενδυτές μπορεί να στραφούν ξανά στον χρηματοπιστωτικό τομέα προσδοκώντας την ανάπτυξη και το τέλος της ύφεσης.

Πως μπορείς να εντοπίσεις τους κατάλληλους τομείς;

Πώς μπορείς λοιπόν να εντοπίσεις τους τομείς που περιστρέφονται προς και από την εύνοια; Μπορείς να αρχίσεις παρακολουθώντας τις τάσεις των τιμών μεταξύ των διαφόρων τομέων. Εάν η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε καλό δρόμο, αναζήτησε νέες ανοδικές τάσεις που θα εμφανιστούν στους τομείς των μεταφορών, των βιομηχανικών προϊόντων και των βασικών υλικών.

Αντίθετα, εν μέσω ύφεσης, ψάξε νέες ανοδικές τάσεις σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η υγειονομική περίθαλψη.

Η επίγνωση των εναλλαγών των τομέων μπορεί να βοηθήσει τους ενεργούς επενδυτές να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Και παρόλο που μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας τομέας εισέρχεται ή απομακρύνεται από την εύνοια, να θυμάσαι ότι είναι δύσκολο να προβλέψεις τα πάντα με βεβαιότητα.

Εν κατακλείδι

Η κατανόηση του τι είναι ο οικονομικός κύκλος αλλά και των τάσεων της αγοράς μπορεί να σε βοηθήσει να λάβεις καλύτερες αποφάσεις στις επιχειρηματικές και επενδυτικές σου κινήσεις. Ακόμα και αν δεν σκοπεύεις να εμπλακείς ενεργά με τον κόσμο των επενδύσεων, η γνώση οικονομικών θα σε βοηθήσει σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας σου.

Οικονομικός κύκλος – Δες το σχετικό video εδώ:


Διάβασε επίσης – Affiliate marketing – Τι είναι και πως θα ξεκινήσεις

Ακολούθησε μας στο Facebook, linkedin και Twitter

More from author

Απάντηση

Related posts

Latest posts

10 κατηγορίες e-commerce και πως θα τις αξιοποιήσετε

Το e-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο) έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε, προσφέροντας ένα τεράστιο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν σχεδόν κάθε...

Πως μπορείτε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του προϊστάμενου σας

Η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδης πτυχή κάθε επαγγελματικής σχέσης, ειδικά αυτής που έχετε με το προϊστάμενο σας. Το να κερδίζετε την εμπιστοσύνη των προϊσταμένων σας...

Πόσο εύκολο είναι να πείσεις έναν επενδυτή;

Το να πείσετε έναν επενδυτή να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή σας ή το έργο σας είναι μια δύσκολη αλλά ουσιαστική πτυχή της επιχειρηματικότητας. Η διαδικασία...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!

Αρέσει σε %d bloggers: