Leasing – Τι είναι και πως μπορεί να βοηθήσει μία εταιρεία;

Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς τρόπους για να παραμένουν ενήμερες με τις τελευταίες τάσεις. Ένας τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο είναι η το leasing. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τι είναι το leasing και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις.

Τι είναι το leasing;

Το leasing είναι μια συμβατική συμφωνία μεταξύ δύο μερών, όπου το ένα μέρος (ο εκμισθωτής) παραχωρεί στο άλλο μέρος (ο μισθωτής) το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη περίοδο με αντάλλαγμα μια σειρά πληρωμών.

Το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ακίνητα, οχήματα ή εξοπλισμός, και η σύμβαση leasing τυπικά καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως η περίοδος μίσθωσης, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και τυχόν απαιτήσεις συντήρησης ή ασφάλισης.

Σε ένα leasing, ο εκμισθωτής διατηρεί την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, ενώ ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.

Στο τέλος του leasing, ο μισθωτής μπορεί να έχει την επιλογή να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο, να το επιστρέψει στον εκμισθωτή ή να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης.

Ποιες κατηγορίες leasing υπάρχουν;

#1 Λειτουργική μίσθωση

Αυτή είναι μια βραχυπρόθεσμη μίσθωση όπου ο μισθωτής χρησιμοποιεί το περιουσιακό στοιχείο, αλλά ο εκμισθωτής διατηρεί τους περισσότερους από τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, αλλά το περιουσιακό στοιχείο παραμένει στον ισολογισμό του εκμισθωτή. Οι λειτουργικές μισθώσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για περιουσιακά στοιχεία που έχουν μικρή ωφέλιμη ζωή όπως ο εξοπλισμός γραφείου.

#2 Χρηματοδοτική μίσθωση

Πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση όπου ο μισθωτής αναλαμβάνει τους περισσότερους από τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, όπως η απόσβεση και το κόστος συντήρησης. Το περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον ισολογισμό του μισθωτή και οι πληρωμές της μίσθωσης αντιμετωπίζονται ως συνδυασμός αποπληρωμής κεφαλαίου και εξόδων τόκων. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις χρησιμοποιούνται συχνά για περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερη ωφέλιμη ζωή, όπως κτίρια ή βαριά μηχανήματα.

Η χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή για επιχειρήσεις ή ιδιώτες που χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το αγοράσουν άμεσα. Μπορεί επίσης να προσφέρει φορολογικά πλεονεκτήματα και ευελιξία όσον αφορά την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων ανάλογα με τις ανάγκες.

Τι είναι το leasing τεχνολογικών συσκευών;

Το tech leasing είναι μια διαδικασία κατά την οποία μια εταιρεία μισθώνει τεχνολογικό εξοπλισμό ή υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υπολογιστές, διακομιστές, λογισμικό και άλλο εξοπλισμό που σχετίζεται με την πληροφορική.

Αντί να αγοράζουν τον εξοπλισμό άμεσα, οι εταιρείες τον μισθώνουν από έναν προμηθευτή, ο οποίος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού.

Αν έχεις εταιρεία και θέλεις να αγοράσεις, μέσω leasing, laptops για τους εργαζόμενους σου, πάτα εδώ.

leasing συσκευών

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του leasing τεχνολογικών συσκευών;

#1 Εξοικονόμηση κόστους 

Ένα από τα κύρια οφέλη του leasing τεχνολογικών συσκευών είναι η εξοικονόμηση κόστους. Αντί να κάνουν μια μεγάλη αρχική επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό, οι εταιρείες μπορούν να κατανείμουν το κόστος στη διάρκεια της μίσθωσης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια για άλλους τομείς του οργανισμού.

#2 Ευελιξία 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης τεχνολογίας είναι η ευελιξία. Με τη χρηματοδοτική μίσθωση, οι εταιρείες μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους στα πιο σύγχρονα μοντέλα στο τέλος της διάρκειας της μίσθωσης. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενήμερες με τις τεχνολογικές τάσεις χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν νέο εξοπλισμό κάθε λίγα χρόνια.

#3 Πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό 

Η χρηματοδοτική μίσθωση τεχνολογίας μπορεί επίσης να παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό που ίσως να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν διαφορετικά.

Για παράδειγμα, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να μην έχει τον προϋπολογισμό για να αγοράσει διακομιστές υψηλών προδιαγραφών για το κέντρο δεδομένων της. Ωστόσο, με τη μίσθωση του εξοπλισμού, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας χωρίς να χρεωθούν.

#4 Φορολογικά Οφέλη 

Εκτός από την εξοικονόμηση κόστους και την ευελιξία, η χρηματοδοτική μίσθωση τεχνολογίας μπορεί επίσης να προσφέρει φορολογικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι οι πληρωμές χρηματοδοτικής μίσθωσης θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες, μπορούν να εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδημα μιας εταιρείας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

Η πρώτη εταιρεία leasing συσκευών στην Ελλάδα

Η εταιρεία Finloup έχει δημιουργήσει μια καινοτόμα ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν leasing τις συσκευές τις οποίες επιθυμούν. Το leasing, ουσιαστικά, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Finloup το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα να νοικιάσετε το επιθυμητό προϊόν σε μόλις 4 εύκολα βήματα!

leasing

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Finloup, ο χρήστης ακολουθεί 4 βήματα:

  1. Επιλογή: Επιλέγει προϊόντα τεχνολογίας με ευέλικτο leasing και χαμηλό κόστος.
  2. Αξιολόγηση: Συνδέεται στο e-banking για αξιολόγηση, και ένας εκπρόσωπος της Finloup ενημερώνει τον χρήστη για την έγκριση του αιτήματός του.
  3. Πληρωμή: Πραγματοποιεί την πρώτη πληρωμή με την κάρτα του.
  4. Παραλαβή: Παραλαμβάνει τη συσκευή στο σημείο επιλογής του.

Συγκεκριμένα, οι πιθανοί πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ενοικιάζουν smartphone, laptop, tablet και άλλες συσκευές για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν, και στη συνέχεια να τα επιστρέψουν ή να αναβαθμίσουν το προϊόν τους, χωρίς περιοριστικούς όρους και ρήτρες. Επιπλέον, εάν η ενοικίαση διαρκέσει κάτι λιγότερο από δύο χρόνια, το προϊόν περνά στα χέρια του ενοικιαστή!

Πάτα Εδώ για να γνωρίσεις τη Finloup

Εν κατακλείδι

Συνολικά, το tech leasing ή αλλιώς χρηματοδοτική μίσθωση τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να παραμείνουν ενήμερες με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας χωρίς να επιβαρύνουν το budget τους.

Με την κατανομή του κόστους του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια για άλλους τομείς του οργανισμού.

Με την ευελιξία αναβάθμισης του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας της μίσθωσης, οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι έχουν πάντα πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Και με τις διαθέσιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, το leasing τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει μια έξυπνη οικονομική απόφαση για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Διάβασε επίσης – Πως θα κάνεις rank στην πρώτη σελίδα της Google

Ακολούθησε μας στο Facebooklinkedin και Twitter

More from author

Related posts

spot_img

Latest posts

Η ΕΚΤΕΡ υπογράφει σύμβαση για ανέργεση μουσικού σχολείου

Η ΕΚΤΕΡ υπέγραψε χτες, 28/11, σύμβαση με τον Δήμο της Κορίνθου για ανέργεση μουσικού σχολείου. Η σύμβαση που υπογράφτηκε ανέρχεται στα 7,551 εκατ. ευρώ....

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε τα καθαρά κέρδη της

Η τεχνολογική εταιρεία Hewlett Packard Enterprise προέβει σε ανακοίνωσει των κερδών και των εσόδων της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Hewlett Packard Enterprise σημείωσε καθαρά κέρδη...

Το μεγαλύτερο Zara έρχεται στην Ελλάδα

Η Inditex, στην οποία ανήκουν τα brands Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho και Bershka και Uterque, το Φεβρουάριο θα...

Κάνε εγγραφή για να μαθαίνεις όλες τις εξελίξεις!

Κάνε εγγραφή και γίνε μέλος της μεγαλύτερης επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα!

Αρέσει σε %d bloggers: