Key Account Manager: Τι είναι και ποιες αρμοδιότητες έχει

Τι είναι ο Key Account Manager και ποιες αρμοδιότητες έχει; 

Η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με σημαντικούς πελάτες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιτυχία. Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ένας κομβικός ρόλος: ο Key Account Manager (KAM).

Αλλά τι ακριβώς είναι ένας Key Account Manager και τι διαφοροποιεί αυτή τη θέση στην εταιρική δομή; Σε αυτό το εκτενές άρθρο, εμβαθύνουμε στον κόσμο του Key Account Management, διερευνώντας τις αρμοδιότητές του, τις απαραίτητες δεξιότητες, τη διαφορά του από έναν τυπικό διαχειριστή λογαριασμών και τον πολύτιμο αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε μια επιχείρηση.

Είτε σκέφτεστε να σταδιοδρομήσετε σε αυτόν τον τομέα είτε επιθυμείτε να προσλάβετε για αυτόν τον ρόλο, η κατανόηση του βάθους και του εύρους του Key Account Management είναι το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε περισσότερα.

Τι είναι ο Key Account Manager

Ο Key Account Manager (KAM) είναι ένας επαγγελματικός ρόλος ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Το άτομο αυτό είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη της διαχείρισης των πιο σημαντικών λογαριασμών της εταιρείας – αυτοί είναι οι λογαριασμοί-κλειδιά, εξ ου και η ονομασία. Οι λογαριασμοί αυτοί συνεισφέρουν συνήθως σημαντικό ποσοστό των εσόδων της εταιρείας και η απώλειά τους θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την οικονομική υγεία της εταιρείας. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του διαχειριστή βασικών λογαριασμών δεν είναι μόνο κομβικός αλλά συνεπάγεται και σημαντική ευθύνη.

key account manager

Key Account Manager vs. Account Manager

Με την πρώτη ματιά, οι ρόλοι ενός Key Account Manager και ενός Account Manager μπορεί να φαίνονται εναλλάξιμοι. Και οι δύο εργάζονται με πελάτες και προσπαθούν να δημιουργήσουν γόνιμες σχέσεις. Ωστόσο, η βασική διαφορά έγκειται στους λογαριασμούς που εποπτεύουν. Ενώ οι account managers διαχειρίζονται συνήθως πολλούς λογαριασμούς διαφορετικού μεγέθους, στους key account managers ανατίθενται οι πιο σημαντικοί και στρατηγικά πολύτιμοι πελάτες της επιχείρησης.

Αρμοδιότητες ενός Key Account Manager

Οι αρμοδιότητες του key account manager περιστρέφονται γύρω από τη διατήρηση και την ανάπτυξη στρατηγικών μακροχρόνιων σχέσεων με σημαντικούς πελάτες. Ορισμένες από τις κύριες αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν:

#1 Η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες-κλειδιά

Ο KAM καλλιεργεί και καλλιεργεί επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες-κλειδιά για να διασφαλίσει τη συνεχή συνεργασία και ικανοποίησή τους.

#2 Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων

Ο KAM πρέπει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει στρατηγικά σχέδια για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των λογαριασμών που επιβλέπει. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στο πλαίσιο αυτών των λογαριασμών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής κάλυψής τους.

#3 Συντονισμός με τις εσωτερικές ομάδες

Ο KAM συνεργάζεται στενά με διάφορα εσωτερικά τμήματα, όπως οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και η εξυπηρέτηση πελατών, ώστε να ανταποκρίνεται και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών.

#4 Επίλυση προβλημάτων

Οποιαδήποτε ζητήματα ή ανησυχίες που εγείρονται από τους βασικούς πελάτες αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά από τον KAM. Αυτό μπορεί συχνά να συνεπάγεται συντονισμό με άλλα τμήματα ή κλιμάκωση των ζητημάτων σε ανώτερα επίπεδα διοίκησης, εάν είναι απαραίτητο.

#5 Υποβολή εκθέσεων

Ο key account manager πρέπει συνήθως να προετοιμάζει και να παρουσιάζει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των λογαριασμών στην ανώτερη ομάδα διαχείρισης.

Απαιτούμενες δεξιότητες για έναν Key Account Manager

Ο ρόλος ενός key account manager απαιτεί ένα μείγμα “μαλακών” και “σκληρών” δεξιοτήτων, όπως ενδεικτικά:

#1 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Ένας KAM πρέπει να διατυπώνει αποτελεσματικά τις ανάγκες του πελάτη στο πλαίσιο της εταιρείας και τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της εταιρείας στον πελάτη.

#2 Στρατηγική σκέψη

Η ικανότητα διατύπωσης και εκτέλεσης στρατηγικών λογαριασμού είναι ζωτικής σημασίας. Ένας KAM πρέπει να κατανοεί το ευρύτερο επιχειρηματικό πλαίσιο, τον κλάδο του πελάτη και τις προσφορές της εταιρείας του για να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση του πελάτη και την επιχειρηματική επιτυχία.

#3 Δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων

Μια βασική πτυχή του ρόλου του KAM περιλαμβάνει την οικοδόμηση και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με σημαντικούς πελάτες. Αυτό απαιτεί ενσυναίσθηση, υπομονή και εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες.

#4 Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

Ο KAM πρέπει να επιλύει γρήγορα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε ζητήματα ή προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βασικοί πελάτες. Αυτό απαιτεί προληπτική προσέγγιση και ισχυρές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

#5 Δεξιότητες διαπραγμάτευσης

Δεδομένου ότι οι KAM συχνά ασχολούνται με συμβάσεις και συμφωνίες, οι διαπραγματευτικές ικανότητες είναι απαραίτητες. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν συμφωνίες που είναι επωφελείς τόσο για τον πελάτη όσο και για την εταιρεία.

key account manager

Κατανόηση του ρόλου του Key Account Manager σε διάφορους κλάδους

Ο ρόλος ενός Key Account Manager μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο. Για παράδειγμα, στον κλάδο της τεχνολογίας, ένας KAM μπορεί να εστιάζει στην κατανόηση των τεχνικών αναγκών του πελάτη και στη διασφάλιση της κάλυψής τους από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται. Αντίθετα, ένας KAM στη φαρμακευτική βιομηχανία μπορεί να χρειάζεται να κατανοεί τα ρυθμιστικά θέματα και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τον πελάτη.

Αυτή η ποικιλία μεταξύ των κλάδων υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμοστικότητας και των γνώσεων για τον συγκεκριμένο κλάδο σε έναν KAM. Πρέπει να ενημερώνονται για τις τάσεις του κλάδου και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πελάτες τους, προσαρμόζοντας ανάλογα τις στρατηγικές τους.

Η αξία ενός Key Account Manager για μια επιχείρηση

Οι Key Account Managers προσφέρουν σημαντική αξία στις επιχειρήσεις. Εξασφαλίζουν τη διατήρηση των πελατών, ενισχύοντας τις σχέσεις με τους πελάτες-κλειδιά και βελτιώνοντας τα επίπεδα ικανοποίησής τους. Οι ικανοποιημένοι βασικοί πελάτες μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές συστάσεις από στόμα σε στόμα, φέρνοντας ενδεχομένως περισσότερες επιχειρήσεις. Επίσης, οι KAM συχνά πραγματοποιούν διασταυρούμενες και ανοδικές πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας, οδηγώντας στην αύξηση των εσόδων.

Επιπλέον, οι KAM παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στην εταιρεία σχετικά με τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις τάσεις της αγοράς, βοηθώντας στην ανάπτυξη προϊόντων ή τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας διαχειριστής βασικού λογαριασμού

Παρά τα δυνητικά οφέλη, ο ρόλος ενός KAM δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Οι KAM συχνά αναλαμβάνουν πολλαπλές ευθύνες, από τη διαχείριση των αναγκών των λογαριασμών τους έως το συντονισμό με τις εσωτερικές ομάδες και τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη. Η διαχείριση του χρόνου και η αποτελεσματική ιεράρχηση των καθηκόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση αυτού του φόρτου εργασίας.

Μια άλλη πρόκληση είναι η διαχείριση των προσδοκιών – τόσο των πελατών όσο και της εταιρείας. Αυτό μπορεί να απαιτήσει μια λεπτή πράξη εξισορρόπησης, καθώς ο KAM πρέπει να υπερασπιστεί τις ανάγκες του πελάτη, ενώ παράλληλα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους και τις δυνατότητες της εταιρείας του.

key account manager

Πορεία καριέρας για έναν Key Account Manager

Η σταδιοδρομία ως Key Account Manager μπορεί να είναι ικανοποιητική και προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Πολλοί KAM ανεβαίνουν σε ανώτερους διοικητικούς ρόλους, όπως ο Διευθυντής Βασικών Λογαριασμών ή ο Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, αφού αποκτήσουν εκτεταμένη εμπειρία και επιδείξουν εξαιρετικές επιδόσεις. Αυτή η πορεία καριέρας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να αναπτύξετε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως τη διαχείριση σχέσεων, που είναι επωφελείς σε κάθε ηγετικό ρόλο.

Εν κατακλείδι

Ο ρόλος του Key Account Manager είναι πολύπλευρος και απαιτεί ένα μοναδικό μείγμα δεξιοτήτων. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε οργανισμού, συμβάλλοντας άμεσα στην ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησης. Είτε σκέφτεστε να σταδιοδρομήσετε ως KAM είτε επιθυμείτε να προσλάβετε έναν για την επιχείρησή σας, η κατανόηση του εύρους αυτού του ρόλου είναι το πρώτο βήμα για να τον αξιοποιήσετε στο έπακρο.

Διαβάστε επίσης – Το AI βρίσκεται μόλις στα πρώτα του βήματα, λέει κορυφαίος tech expert

Ακολουθήστε μας στο Facebook, linkedin και Twitter

More from author

Related posts

spot_img

Latest posts

Η ΕΚΤΕΡ υπογράφει σύμβαση για ανέργεση μουσικού σχολείου

Η ΕΚΤΕΡ υπέγραψε χτες, 28/11, σύμβαση με τον Δήμο της Κορίνθου για ανέργεση μουσικού σχολείου. Η σύμβαση που υπογράφτηκε ανέρχεται στα 7,551 εκατ. ευρώ....

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε τα καθαρά κέρδη της

Η τεχνολογική εταιρεία Hewlett Packard Enterprise προέβει σε ανακοίνωσει των κερδών και των εσόδων της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Hewlett Packard Enterprise σημείωσε καθαρά κέρδη...

Το μεγαλύτερο Zara έρχεται στην Ελλάδα

Η Inditex, στην οποία ανήκουν τα brands Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho και Bershka και Uterque, το Φεβρουάριο θα...

Κάνε εγγραφή για να μαθαίνεις όλες τις εξελίξεις!

Κάνε εγγραφή και γίνε μέλος της μεγαλύτερης επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα!

Αρέσει σε %d bloggers: